ABOUT TMSO

Directors, Councilors, Advisers / Administration / Alumni

As of October 1, 2017

Board of Directors/Trustees

President

KONDO Seiichi

Managing Director

AKABANE Tomoko

Directors

 • ASUKE Norihiko
 • ABE Noriko
 • IFUKU Masahiro
 • IWASHIRO Taro
 • KUZUOKA Toshiaki
 • SAIKI Mitsushi
 • TORITA Kohei

Auditors

 • KANEKO Mitsuhiro
 • HENTONA Atsushi

Councilors

 • ISHIGE Shigeru
 • EBISAWA Bin
 • OOSAKI Shigemi
 • KAMIBAYASHI Shigeru
 • CHOKI Seiji
 • NAKAI Keizou
 • HIWATASHI Yukio
 • MATSUBA Tamiko
 • YONEKAWA Daijiro

Advisers

 • AKAZAWA Ryuzo
 • SAKAMOTO Takeshi
 • SAKAMOTO Yoshiji
 • TAKAHASHI Kunihiko
 • FUKUI Naotaka

Administration

●General Manager ○Manager ◆Acting Manager ◇Chief

Managing Director

AKABANE Tomoko

Director of Artistic Planning

KUNISHIO Tetsuki

Management and Administrative
Department

 • ● TSUBOUCHI Takahiro
 • ○ NISHIJIMA Yuki
 • ◆ ABE Koji
 • ◇ ENOMOTO Masayo
 • KUBO Aya
 • TAKAHASHI Mayumi
 • YOKOTA Sayaka
 • KANESHIGE Yuko
 • TAKAYAMA Reiko
 • NAGANO Masako
 • WATANABE Kotomi

Artistic Management Department

 • ● KURIMORI Yoshiye
 • ○ ITONAGA Keiko
 • ○ YAMANO Katsuro
 • ◇ UESUGI Nobutaka
 • ◇ KOMATSU Mariko
 • ◇ TATEOKA Goya
 • SUZUKI Makoto
 • NAKAGAWA Aya
 • MURATA Mito
 • HAMADA Kazuo
 • SANO Hidenori

Public Communications and Sales Department

 • ● SANO Muneyuki
 • ◆ SHIMBORI Dai
 • ISHIKAWA Atsuya
 • KANAI Yuri
 • KOMIYA Mizuho
 • TAKESUE Kentaro
 • NOGUCHI Yukimi
 • SHOJI Yoko

About Us

Business Information

Business Hours:

10∼18 MON-FRI

Telephone:

0570-056-057
This number cannot be reached by international calls, some IP phones and prepaid mobile phones.

11, 25 & 26 December TMSO Guide will close early due to concert.

8, 15, 18 & 19 December TMSO Guide service by telephone only.

28 December - 2 January TMSO Guide service is closed.

mail:

tmsoinfo@tmso.or.jp

Address

Tokyo Bunka Kaikan, 1st floor,
5-45 Ueno Koen, Taito-ku, Tokyo
110-0007