ABOUT TMSO

Directors, Councilors, Advisers / Administration / Alumni

As of April 1, 2018

Board of Directors/Trustees

President

KONDO Seiichi

Managing Director

AKABANE Tomoko

Directors

 • ASUKE Norihiko
 • IFUKU Masahiro
 • IWASHIRO Taro
 • OTA Seiichi
 • KUZUOKA Toshiaki
 • SAIKI Mitsushi
 • TORITA Kohei

Auditors

 • KANEKO Mitsuhiro
 • HENTONA Atsushi

Councilors

 • ISHIGE Shigeru
 • EBISAWA Bin
 • OOSAKI Shigemi
 • KAMIBAYASHI Shigeru
 • CHOKI Seiji
 • NAKAI Keizou
 • HIWATASHI Yukio
 • MATSUBA Tamiko
 • YONEKAWA Daijiro

Administration

●General Manager ○Manager ◆Acting Manager ◇Chief

Managing Director

AKABANE Tomoko

Director of Artistic Planning

KUNISHIO Tetsuki

Management and Administrative
Department

 • ● OGAWA Noriyuki      ● SANO Muneyuki
 • ○ NISHIJIMA Yuki
 • ◆ ABE Koji
 • ◆ ENOMOTO Masayo
 • ◆ SHIMBORI Dai
 • ◆ TATEOKA Goya(Additional post)
 • KUBO Aya
 • TAKAHASHI Mayumi
 • TAKAYAMA Reiko
 • TAKESUE Kentaro
 • NAKAGAWA Aya
 • KANESHIGE Yuko
 • NAGANO Masako
 • WATANABE Kotomi

Artistic Management Department

 • ● KURIMORI Yoshiye
 • ○ ITONAGA Keiko
 • ○ YAMANO Katsuro
 • ◆ TATEOKA Goya
 • ◇ UESUGI Nobutaka
 • ◇ KOMATSU Mariko
 • Stacy WANG
 • MIYAWAKI Yasuhiro
 • MURATA Mito
 • YOKOTA Sayaka
 • HAMADA Kazuo
 • SANO Hidenori

Public Communications and Sales Department

 • ● AKABANE Tomoko
 • ISHIKAWA Atsuya
 • KANAI Yuri
 • KOMIYA Mizuho
 • SUZUKI Makoto
 • NOGUCHI Yukimi
 • SHOJI Yoko

About Us

Business Information

Business Hours:

10∼18 MON-FRI

Telephone:

0570-056-057
This number cannot be reached by international calls, some IP phones and prepaid mobile phones.

22 May TMSO Guide will close early due to concert.
28 May TMSO Guide will close early due to concert.

30 & 31 May TMSO Guide service by telephone only.

 

mail:

tmsoinfo@tmso.or.jp

Address

Tokyo Bunka Kaikan, 1st floor,
5-45 Ueno Koen, Taito-ku, Tokyo
110-0007