Concert Schedule

Subscription Concert No.1012 B Series

B SERIES

Suntory Hall

Kazushi ONO, Conductor
Yu ITO, Violoncello

Haydn:Cello Concerto No.1 in C major, Hob.VIIb:1
Shostakovich:Symphony No.8 in C minor, op.65

Purchase Ticket (Japanese) Purchase Ticket (Japanese)

Members: Wed. 10. Jul
Single ticket: Wed. 17. Jul

Subscription Concert No.1013 A Series

A SERIES

Tokyo Bunka Kaikan

Kazushi ONO, Conductor
Yu ITO, Violoncello

Haydn:Cello Concerto No.1 in C major, Hob.VIIb:1
Shostakovich:Symphony No.8 in C minor, op.65

Purchase Ticket (Japanese) Purchase Ticket (Japanese)

Members: Wed. 10. Jul
Single ticket: Wed. 17. Jul

TMSO Special “Beethoven's 9th”(12/24)

Tokyo Bunka Kaikan

Kazuhiro KOIZUMI, Conductor
Miho SAKODA, Soprano
Hiroka YAMASHITA, Mezzo-Soprano
Kazuma KUDO, Tenor
Hibiki IKEUCHI, Baritone
New National Theatre Chorus, Chorus

Beethoven:Symphony No.9 in D minor, op.125, “Choral”

Purchase Ticket (Japanese) Purchase Ticket (Japanese)

Members: Wed. 10. Jul
Single ticket: Wed. 17. Jul

TMSO Special “Beethoven's 9th”(12/25)

Tokyo Bunka Kaikan

Kazuhiro KOIZUMI, Conductor
Miho SAKODA, Soprano
Hiroka YAMASHITA, Mezzo-Soprano
Kazuma KUDO, Tenor
Hibiki IKEUCHI, Baritone
New National Theatre Chorus, Chorus

Beethoven:Symphony No.9 in D minor, op.125, “Choral”

Purchase Ticket (Japanese) Purchase Ticket (Japanese)

Members: Wed. 10. Jul
Single ticket: Wed. 17. Jul

TMSO Special “Beethoven's 9th”(12/26)

Suntory Hall

Kazuhiro KOIZUMI, Conductor
Miho SAKODA, Soprano
Hiroka YAMASHITA, Mezzo-Soprano
Kazuma KUDO, Tenor
Hibiki IKEUCHI, Baritone
New National Theatre Chorus, Chorus

Beethoven:Symphony No.9 in D minor, op.125, “Choral”

Purchase Ticket (Japanese) Purchase Ticket (Japanese)

Members: Wed. 10. Jul
Single ticket: Wed. 17. Jul