Directors - About TMSO

As of November 1, 2023

Directors, Councilors

President
 • Seiichi KONDO
Managing Director
 • Naoki SATO
Directors
 • Taro IWASHIRO
 • Keiko IWANO
 • Mitsushi SAIKI
 • Osamu NAITO
 • Shinji NAKATANI
 • Akinobu NAKAMURA
 • Mizue NARABU
Auditors
 • Hiroyuki TOYA
 • Atsushi HENTONA
Councilors
 • Yukiko AOYAGHI
 • Shigemi OOSAKI
 • Junko KAWAMURA
 • Seiji CHOKI
 • Yoshio NAKAJIMA
 • Noriko HACHIYA
 • Kayoko HAMA
 • Yoshihiro HAYASAKA
 • Rieko FUKUSHIMA

Administration

●General Manager ○Manager ◆Acting Manager ◇Chief

Managing Director
 • Naoki SATO
Director of Artistic Planning
 • Tetsuki KUNISHIO
Management and Administrative Department
 • ●Kaito MORITA
 • ○ Ryuichi TSUNODA
 • ◆ Koji ABE
 • ◆ Masayo ENOMOTO
 • ◇ Aoi OKEYA
 • ◇ Mizuho KOMIYA
 • ◇ Aya NAKAGAWA
 • Atsuya ISHIKAWA
 • Yuri KANAI
 • Aya TSUZUKI
 • Yuko KANESHIGE
 • Kanako TOMIMOTO
 • Kotomi WATANABE
Artistic Management Department
 • ●Yoshiye KURIMORI
 • ○ Keiko ITONAGA
 • ○ Katsuro YAMANO
 • ◆ Kentaro ASAMI
 • ◆ Goya TATEOKA
 • ◇ Nobutaka UESUGI
 • ◇ Mariko KOMATSU
 • ◇ Kentaro TAKESUE
 • ◇ Mito MURATA
 • ◇ Sayaka YOKOTA
 • Stacy WANG
 • Yasuhiro MIYAWAKI
 • Hidenori SANO
 • Aria FUJIMAKI
Public Communications and Sales Department
 • ●Kaito MORITA(Additional post)
 • ◆ Dai SHIMBORI
 • ◇ Makoto SUZUKI
 • ◇ Mayumi TAKAHASHI
 • Takeshi SAKAMOTO
 • Yukimi NOGUCHI
 • Naho MATSUURA
 • Yoko SHOJI